עדכונים

מסלול בעלי דירות - הסכם סופי

1. תחילת הליך לתביעות בעלי דירות שטרם הצטרפו לפרויקט. נציגות המתחם יחד עם עו"ד טרספולסקי שלחו מכתב לבעלי הדירות שטרם הצטרפו לפרויקט, בבקשה להצטרף לפרויקט ולפני שהיזם יחל בהגשת תביעות כנגד סרבנים  לבית המשפט.

2. אנו שמחים לבשר שחברת 'עמידר' בבעלות 12 דירות במתחם, הצטרפה לפרויקט. המשמעות היא הגעה ל80% הסכמות !

1. שמחים לבשר כי אנו קרובים ל80% הסכמות בכלל מתחם 12, זאת בצירוף דירות בניהול "חברת עמידר", שאיתם אנו עומדים בקשר להשלמת ההסכמות.

2. נסחי טאבו – נזכיר כי תוך 8 חודשים מיום החתימה, באחריות בעלי הדירות לפעול לניקוי ועדכון נסח הטאבו ועל אף זאת אנו פועלים לעשות כן. נבקש שיתוף פעולה מצדכם.

לאחר תהליך מוצלח ותקופת הכנה ממושכת, אנו רואים את ניצני הפריחה וגאים לעדכן כי מעל – 50% מבעלי הדירות חתמו על ההסכם המלא והסופי, וזאת ללא 13 תתי חלקות בבעלות חברת 'עמידר'

ברצוננו להודות לכם על שיתוף הפעולה , השותפות המוצלחת והאמון שנתתם בחברת 'קידום' 

מסלול תכנון - שינוי תב"ע

1. רבעון 2 – סטאטוס תב"ע: אישור הוועדה המחוזית להפקדת התוכנית (29.6.20), בין היתק אישור שצ"פ (שטח ציבורי פתוח במרכז המתחם), כיתות לימוד חלק המערבי, אישור 344 יח"ד. ראה פרוטוקול מצ"ב.

2. רבעון 2 – צוות התכנון החל בתכנון לשלב הבא – היתר בניה, כל זאת בהנחה, כאמור שהתכנית עומדת בתקן 21.

3.רבעון 1 – סטאטוס תב"ע: הוועדה המחוזית אישרה ל'הפקדה בתנאים' את תכנית הפרויקט ('התב"ע'). עיקרי החלטה היא שינוי התכנית לשלושה מגדלים במקום ארבעה ולמעשה הפחתת 53 יחידות הדיור ל340 יח', ועל אף זאת 'קידום' מתקדמת עם התכנית תוך בחינה ותכנון מדוקדק ('תכנית להיתר בניה') ובמטרה לוודא שהתכנית עומדת  בכלכליות הנדרשת של תקן 21 (המקנה לווי בנקאי ובטוחות לדירות ולפרויקט כולו).

1. סטאטוס תב"ע: הוועדה המקומית אישרה את התכנית וכן המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית להפקדה.

2. סטאטוס תב"ע: פתיחת תיק תב"ע למתחם 12, בוועדה המחוזית ואישור עמידה בתנאי הסף מהוועדה המחוזית! (תוך 6 ימים מפתיחת התיק! וזאת הודות להכנה יסודית ועבודה מקיפה בשנתיים וחצי אחרונות)

3. תהליך הכרת המתחם ל"פינוי בינוי במסלול המיסוי": הרשות להתחדשות עירונית 'הכריזה' על המתחם 

4. סטאטוס תב"ע: הוועדה המקומית אישרה לעיריית ירושלים להצטרף לחברת 'קידום' כמגישת תכנית התב"ע למתחם 12.

1. סטאטוס תב"ע: פתיחת תיק בוועדה המקומית וגיבוש חלופת תכנון נבחרת מול כלל הגורמים בעירייה, לקראת צירוף העירייה להגשת התב"ע ופתיחת תיק בוועדה המחוזית.

2. תהליך הכרזת המתחם ל"פינוי בינוי" : נשמח לעדכן כי עברנו את הדיון השני במנהלת להתחדשות עירונית.

3. תכנון: הצגת התוכנית ע"י צוות מתכננים:  התוכנית הוצגה לפורום האורבני של שכונת גוננים וכן לנציגות המתחם, זאת   כחלק מהכנה לפתיחת תיק ועמידה בתנאי סף בוועדה המחוזית.

4. סטאטוס תב"ע: נשמח לעדכן כי פתחנו תיק בוועדה המקומית. (מס' תיק תבע הוא 101-0666032)

5. מדידת דירות: לצורך אישור נספח י' (תמורת בעלי הדירות) ובחינת המדידות שחברתנו ביצעה בעבר,  עו"ד טרספוסלקי ונציגות המתחם התקשרו עם חברת מדידות וביצעו מדידות בחלק מדירות המתחם, נעדכן שהליך זה הסתיים.      הודעת עדכון מ2017 : 
"נעדכן כי הליך המדידות הסתיים בהצלחה ב86% מסך הדירות בבניין בר יוחאי  2 ובבניין יצחק שדה 1  (לא כולל "דירות עמידר") . 
נציין כי מדידות אלו נעשו כחלק מהליך המשא ומתן וגיבוש סעיף התמורה ובפרט לאחר דיון בוועדה המחוזית שבה התבקשנו להציג חלופות תכנון למתחם 12. "

אבני דרך מרכזיים

מסלול בעלי דירות – הסכם סופי

 1. פגישות אישיות לקראת חתימות הסכמים  
  (רבעון 2-3 / 2018)
  הפגישות מתמקדות בשלושת המסלולים (תכנון, דיירים ובטוחות) וכן לוחות זמנים בהתאם להסכם שגובש, ובעקרי סעיף התמורה (סעיף 14).
 2. חלוקת הסכם סופי ותיאום פגישות לחתימות
  (רבעון 4 / 2018)
  משרדו של העו"ד המייצג ייצור קשר עם בעלי הדירות לצורך חלוקה ומעבר על ההסכם הסופי, וכן לתיאום פגישה לחתימה ומתן מענה לכל צורך.
 3. חתימה על ההסכם הסופי (רבעון 4 / 2018)
  חתימות ההסכמים יעשו במשרד הפרויקט (בר יוחאי 2 כניסה ה') ובנוכחות העו"ד המייצג – עו"ד משה טרספולסקי.

מסלול תכנון – שינוי תב"ע

 1. גיבוש חלופת תכנון עם לשכת התכנון  (רבעון 3 / 2018)
  רווח
 2. פתיחת תיק בוועדה המקומית (רבעון 4 / 2018)
  רווח
 3. גיבוש תקן 21 אל מול הוועדה המחוזית (רבעון 4 / 2018)
  רווח
 4. הכנות לקראת הוועדה המקומית (חציון 1/ 2019)
  רווח
 5. דיון בוועדה המקומית להפקדת התוכנית ((חציון 1-2/ 2019)
  רווח
  רווח
  התקדמות לוח הזמנים ב"מסלול התכנון" מותנת בחתימת רוב בעלי הדירות על ההסכם.

שותפים לדרך

אדריכל הפרויקט – רנדי אפשטיין
עו"ד המייצג את בעלי הדירות – עו"ד משה טרספולסקי
עו"ד היזם- עו"ד חן לבנת
שמאי התוכנית – יניב אסולין

תכנון- אזור המתחם וחלופות תכנון לשינוי התב"ע

אזור המתחם

לצילומים

אזור המתחם

לצילומים

חלופות תכנון

להדמיה

חלופות תכנון

להדמיות

*הדמיות הנ"ל הינן תכנון ראשוני וצפויות להשתנות בהתאם לאישור לשכת התכנון

ארכיון ופרוטוקולים

מה עברנו עד כה :

 • 06/2016 : התנעת הפרויקט  – גיבוש המתחם והסכמה עקרונית לתחילת פרויקט "התחדשות עירונית ".

 • 07/2016 : בחירת נציגות מכל כניסה ולכל בניין. 

 • 07/2016 :  76% הסכמה עקרונית בכלל המתחם! 

 • 08/2016:  ישיבת וועד בר יוחאי – פגישות עם עורכי דין פוטנציאלים. 

 • 08/2016 : ישיבת התנעה – וועד יצחק שדה.

 • 08/2016 : ישיבת וועד בר יוחאי להכרות ראשונית עם עו"ד משה טרספוליסקי.

 • 09/2016 : ישיבת וועד יצחק שדה – התנעת בחירת עו"ד.

 • 11/2016 : ישיבת עדכון לנציגי המנהל הקהילתי (בראשות יובל אבוטבול ).

 • 11/2016 : אישור בעלי הדירות לייצוג ע"י עו"ד טרספוליסקי : תהליך  זה כלל פגישות אישיות, אסיפה כללית, הסכמת והחתמת בעלי דירות שעו"ד טרספוליסקי ייצג אותם.

 • 12/2016 :  אסיפה כללית לבניין בר יוחאי.

 • 12/2016 : פגישה ראשונה בין יוסף פולסקי (נציג וועד יצחק שדה) לעו"ד טרספוליסקי.

 • 01/2017 : ישיבת וועד ליצחק שדה – בחירת עו"ד.
 • 05/2018 : קיום אסיפת דיירים לכניסות ז'-ח' ובחירת נציג חדש – נבחרו יוסף כהן ורפאל הלברטל (כעוזר).
 • 02/2019:
  • ישיבת נציגות בנוכחות עו"ד משה טרספולסקי.
  • בחירתו של רפאל הלברטל כיו"ר הנציגות.
 • 1/2020: ישיבת נציגות בנוכחות עו"ד טרספולסקי, רפאל, יוסף כהן, אלישבע, יוסף ואסתר פולסקי, אמיר ומתן מקידום. נושאי הישיבה: עדכון בסטאטוס הפרויקט, מסלול בעלי דירות, בטחות ותכנון. 
 • 6/2020:
 • ישיבת שולחן עגול בהשתתפות : עו"ד טרפסולסקי, אבי מסרי, רפאל הלברלטל (יו"ר הנציגות), אלישבע אברהם, עו"ד חסיד, אמיר ומתן. נושא הישיבה: בעלי דירות סרבנים ושליכת מכתבים + ניקוי נסח טאבו (ראה פרוטוקול)
 •   02/2017 : פגישת נציגות המתחם בנוכחות עו"ד טרספוליסקי, ליישור קו ותיאום ציפיות לפני גיבוש הסכם ושינוי התב"ע.
 • 03/2017 : קבלת מכתב רשמי מנציגות המתחם ועו"ד המייצג.
 • 03/2017 : קבלת מכתב התחייבות מחברת קידום לנציגות המתחם כתנאי לתחילת גיבוש ההסכם.

 • 04/2017 : תחילת משא ומתן –  ישיבת וועד לסיכום עקרונות ההסכם ותשלום מקדמה לעו"ד המייצג.

 • 05/2017 : פגישות אישיות עם בעלי הדירות בנושאים הבאים: 
                     * עדכון בדבר התקדמות הפרויקט ובדגש על מסלול התכנון ומסלול הסכם בעלי הדירות.
                     * הכנת בעלי הדירות ללוחות הזמנים ואבני הדרך העיקריים בפרויקט. 
                     * הצגת מהות פרויקט פינוי ובינוי ובדגש על אופן קבלת התמורה והביטחונות העומדים לרשות בעלי הדירות.
                     * קבלת משוב, בקשות, נושאים פתוחים מבעלי הדירות.

 • 06/2017 : מכתב עדכון מנציגות המתחם לבעלי הדירות.
 • 07/2017 : מדידת דירות בבניין בר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – נמדדו כ86% מכלל הדירות (לא כולל "דירות בבעלות עמידר").
 • 08/2017 : גיבוש הסכם סופי (מלבד סעיף התמורה) – קיום פגישות שבועיות עם עורכי הדין ונציגי המתחם.
 • 09/2017 : גיבוש עקרונות לסעיף התמורה (סעיף 14) בשיתוף עם נציגות המתחם ותחילת ניסוחו ע"י עורכי הדין.
 • 06/2018 : תחילת פגישות אישיות בנושא סעיף התמורה ולקראת חתימות הסכם סופי.
 • 07/2018 : כנס לקהילה האתיופית בהשתתפות המתורגמן (מר אברה) רכז חברתי מהמינהלת להתחדשות עירונית (מר פואה).
 • 08/2018 : ניסוח סעיף התמורה ושליחת ההסכם הסופי לנציגות המתחם.
 • 01/2017: פגישה בחברת "מוריה" (עיירת ירושלים)-  עם עמית פוני.
 • 02/2017 : פגישה במינהל התכנון – עם סגן מנהל אגף תכנון עיר- אמנון ארבל.

 • 03/2017 : פגישה בלשכת התכנון – בראשות מתכננת המחוז שירה תלמי.

 • 01/2018 : תכנון חלופות בניה, תכנון הקומות התת קרקעיות ותכנון ראשוני בהתאם לתמהיל הדירות, המוסכם על הנציגות.

 • 04/2018 : הסדרי נהלי עבודה בין נציגות המתחם לעו"ד המייצג.
 • 10/2018 : סגירת ההסכם הסופי בין עו"ד הדיירים (משה טרספולסקי) לבין ע"וד היזם.
 • 11/2018 :
 • דרישת הנציגות ועו"ד טרספולקי לקבלת 6 מ"ר נוספים במקום סעיף חלוקת הרווחים.
 • ישיבת דיירים להחלטה בנוגע לדרישת 6 מ"ר נוספים.
 • פגישות בין הנציגות ועו"ד טרספולסקי לבין חברת קידום לגישור  הפערים.
 • אישור ההסכם הסופי על ידי הנציגות ואור ירוק לתחילת חתימות.
 • 02/2019: הנפקת ערבות הליכים משפטיים.
 • 08/2019: שליחת מכתב מהנציגות לדיירים וזאת שנושא פיצוי הדיירים בהתאם לתוספת יח"ד ו12 כיתות הלימוד.
 • 11/2017 : תהליך הכרזת המתחם ל'פינוי בינוי' – דיון ראשוני במינהלת להתחדשות עירונית –אישור המתחם ומעבר לשלב השני.
 • 12/2017 : התנעת הליך התב"ע לקראת פתיחת תיק בוועדה המקומית בראשות אדריכל הפרויקט, רנדי אפשטיין והתקשרות עם יועצי תנועה ונוף. 
 • 05/2018 : קבלת הארכה לדיון השני במינהלת להתחדשות עירונית.
 • 06/2018 : פגישה בין אדריכלי הפרויקט לבין מנהל אגף תכנון עיר (מר ארבל) בנושא קידום התב"ע ואישור לפתיחת תיק בוועדה המקומית.
 • 06/2018 : הכנת תוכנית עסקית בהתאם לתקן 21 והצגתה לשמאית הוועדה המחוזית.
 • 10/12/2018 : חתימת הסכם ראשון ע"י נציגי המתחם!
 • 12/2018 : 
  • חלוקת ההסכמים לבעלי הדירות כהכנה לחתימת ההסכם
  • חתימות הסכמים ע"י כמחצית מבעלי דירות המתחם.
 • 01/2019 : הגעה ל-50% חתימות הסכמים מלאים

 • 3/2019 :
  • פתיחת תיק בוועדה המקומית.
  • הגשנו ודיווחנו על ההסכמים החתומים בלשכת מיסוי מקרקעין בירושלים ("דיווח לדחיית יום המכירה"- בהתאם לנוהל בעסקאות התחדשות עירונית).
 • 4/2019 :
  • החלנו בהליך רישום הערות אזהרה, לדירות החתומות על ההסכם.
  • בימים אלו אנו מתכוננים לדיון השני במנהלת להתחדשות עירונית וזאת כחלק מהליך התב"ע והכרזת המתחם ע"י המדינה ל'מתחם פינוי בינוי'.
 • 5/2019 :
  • אישור חלופת התכנון ע"י לשכת התכנון והוועדה המחוזית וזאת לאחר דרישת העירייה ל12 כיתות לימוד.
  • תהליך הכרזת המתחם ל'פינוי בינוי' – דיון שני במנהלת להתחדשות עירונית –אישור המתחם.
 • 6/2019 : חלוקת ההסכמים החתומים לבעלי הדירות אשר הצטרפו לפרויקט וחתמו על ההסכם.
 • 7/2019 : התקשרות ראשונית עם חברת 'עמידר'.
 • 8/2019 :
  • פגישת סטטוס חברתי במתחם 12 עם המחלקה הקהילתית בעיריית ירושלים, בנוכחות: שירה אבני, יערה ניר והילית שחר.
 • 9/2019 :
  • ישיבת תכנון והצגת התכנון המתחם לנציגות.
  • פגישה עם חברת עמידר בנושא הצטרפות לפרויקט ותחילת התקשרות לחתימות הסכמים.
  • פגישה עם חברי הפורום האורבני של שכונת גוננים ח-ט להצגת תכנון המתחם.
  • אישור העירייה להצטרפותה כמגישת התב"ע.
  • אנו קרובים ל80% הסכמות בכלל מתחם12, זאת בצירוף דירות בניהול "חברת עמידר", שאיתם אנו עומדים בקשר להשלמת ההסכמות.
 • 10/2019 : פתיחת תיק בוועדה המחוזית וכן אישור עמידה בתנאי הסף (תוך 6 ימים מפתיחת התיק).
 • 11/2019:  ישיבה עם כלל יועצי התב"ע וזאת לקידום אישור התוכנית ע"י הוועדות.
 • 12/2019:
  • החלטת הוועדה המקומית לאישור התוכנית וכן המלצה לוועדה המחוזית לאישור התוכנית. 
  • החלטה מקדמית לאישור הפרויקט "כפרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי".
  • קיום ישיבת שולחן עגול בנוכחות כלל הגורמים, זאת לצורך פתרון האתגרים שעומדים לפנינו בניקוי נסחי הטאבו וכן פתרון מול דיירים שטרם חתמו.
 • 2/2020:
  • ישיבת תכנון בוועדה המחוזית, נוכחים: דן קינן (רפרנט הוועדה), אמיר, אברהם, רנדי, קארסטן, יניב ועמנואל.
  • דיון בוועדה המחוזית, הוועדה אישרה להפקיד את התכנית בתנאים.
 • 3/2020:
  • מסירת הסכמים + נספחים לחתימת עמידר עברו 12 יח"ד במתחם. קידום קיבלה את המסמכים חתומים כעבור שבוע מיום העברתם לחברת עמידר.
  • הגעה ל80% חתימות ובצירוף 12 תתי חלקות של חברת עמידר.
 • 6/2020:
  • תחילת הליך לתביעות סרבנים, חלוקת מכתבים מנציגות המתחם וב"כ הדיירים לדיירים שטרם הצטרפו לפרויקט, בבקשה להצטרף לפרויקט ולפני שהיזם יחל בהגשת תביעות כנגד סרבנים. 
  • דיון להפקדה בוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית.

** ישיבות סטאטוס אחת לשבוע עם נציג מטעם הנציגות ומטעם עו"ד בעלי הדירות.

** גיבוש חלופת תכנון מול גרומי העיריה וישיבת תכנון עם אדריכלים הפרויקט באופן שוטף.

** עדכון הטאבו – אנו פועלים לעדכון וניקוי נסח הטאבו.

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

עיריית ירושלים + המינהלת להתחדשות עירונית

אודות הפרויקט

שינויים גדולים מתחילים במחשבה אחת קטנה
כל פרויקט של קידום נשען על יסודות המסירות והאכפתיות לכל אדם באשר הוא.

  

חוד החנית של קידום מתבסס על איש הנדל"ן הוותיק אברהם ברגר, לשעבר חבר מועצת העיר בית שמש. האכפתיות והדאגה עבור כל אדם ואדם, וההבנה לצרכיו באה לידי ביטוי בפעילותו הענפה לקידום השבחות מקרקעין וניהול פרויקטים נדלנ"יים לפי צרכי הציבור.

מתוך אמונה שנתינה ומחשבה על הזולת מביאה להצלחה אמיתית של כל פרויקט, הקים אברהם את קידום ניהול ותכנון בע"מ, חברה היוזמת הזדמנויות לדיור איכותי בשיטת WIN-WIN באמצעות יזום וניהול קבוצות רכישה, יזום וניהול פינוי בינוי ועוד, תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות – הן ברמת התכנון והן ברמת הניהול.

 
קידום ניהול ותכנון בע"מ יוזמת ומנהלת קבוצות רכישה ומתכננת פרויקטים של התחדשות עירונית. אנו מתמחים בפרויקטים של פינוי בינוי, השבחת מקרקעין ועוד, תוך מקצועיות חדשנות והתמקדות בכל לקוח ולקוח.

צור קשר

משרדנו - ברגר

css.php
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן